Uutislistaukseen

Seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Inkoon seurakunnan päätösten nähtävilläolo on 1.7.2023 alkaen siirtynyt verkkosivuille.

Uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaan (astuivat voimaan 1.7.2023) pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa seurakunnan omilla kotisivuilla.

Ilmoitustaululla julkaistaan pöytäkirjat ja esim. avoimet työpaikat.

Ilmoitustaulu löytyy täältä: Ilmoitustaulu - Inkoon seurakunta

lightbulb-2692247_1280.jpg

Ilmoitustaulu

8.9.2023 11.16