nainen ja mikrofoni

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jumalan pelastustahtoon, Jeesuksen lähetyskäskyyn ja Pyhän Hengen lähetykseen.

Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1 Tim 2:4)

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt heidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28: 19-20)

Jeesus lupasi opetuslapsilleen: ” Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” (Apt. 1:8)

Motivaatio lähetystyöhon tulee uskostamme kolmiyhteiseen Jumalaan. Kuuliaisuudesta Jumalan rakkauden haluun ja lähemmäisenrakkauteen, jonka Jeesus näytti meille.

 

Lähetystyön tärkein tehtävä on välittää eteenpäin sanomaa Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksesta, joka kutsuu meitä kaikkea sen yhteyteen. Hän näyttää meille rakkauden ja palvelun, jotka tulevat Herralta. Jeesuksen kautta me kaikki ihmiset olemme saaneet avun.

Lähetystyö sisältää evankelioimista, diakoniatyötä, kirkkojen välistä yhteistyötä ja panostusta edistää taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Kirkon lähetystyönkeskus kehittää ja koordinoi lähetystyötä, joka järjestää yhteistyötä evankelis-luterilaisesten seurakuntien ja lähetysjärjestöjen välillä.

 

Tärkein yhteistyömuoto lähetysjärjestöjen ja seurakuntien välillä on, että seurakunnat sitoutuvat solmimaan sopimuksen lähetysjärjestön kanssa. Suurelta osin seurakunnat tukevat yhtä lähetystyöntekijää tai projektia. Seurakunta voi myös tukea yhteistyökirkkoa toisessa maassa.

Lähetystyöllä on suuri merkitys levittäessään tietoa olosuhteista toisiin maihin ja maanosiin. Ja voidessaan olla mukana vastaamassa tiedosta ihmisille kaukaisissa maissa myös laajentamassa. Keskusteluissa maailmanlaajuisista ongelmista kirkon lähetystyöllä on suuri rooli.

Nykypäivänä lähetystyö toimii molemminpuolisena yhteistyönä ja hyötynä.

Inkoon seurakunta on tukenut Kolkan perhettä Thaimaassa vuodesta 2012, ja aikaisemmin tukenut heitä, kun he olivat Papua Uudessa Guineassa vuosina 2003-2011, sekä Torsten ja Tua Sandellia Lähi-Idässä vuodesta 2014 alkaen.

Seurakunta tukee myös School Kids Light -toimintaa itäisessä Afrikassa. Toiminta keskittyy kouluissa tehtävään työhön ja erityisesti näkövammaisten tukemiseen. Lue lisää http://www.schoolkidslight.fi/Linkki avautuu uudessa välilehdessä