Onnea – olette menossa naimisiin!

 

Avioliitto on Jumalan antama tehtävä ja lahja. Siksi se on Jumalan erityisen suojelun kohteena. Kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen parisuhde, jossa he vihkimisen yhteydessä sitoutuvat toisiinsa ja liitto saa kirkon siunauksen ja yhteiskunnan hyväksynnän. Vihkitilaisuus on jumalanpalvelus, missä aviopuolisot ottavat vastaan Jumalan siunauksen yhteiselle elämälleen.

 

Vihkimisen edellytykset ja valmistelut

 

Ensimmäinen askel vihkitilaisuuden valmistelussa on esteettömyystodistuksen hankkiminen (esteettömyystodistus on voimassa 4 kk.). Se voidaan tehdä seurakuntavirastossa tai digi- ja väestötietovirastossa. Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Seurakunnan omat papit ja kanttori voidaan varata seurakuntaviraston kautta. Jos vihkipari toivoo muun papin tai kanttorin tehtävään, ottavat he itse yhteyttä asianosaisiin. Kirkko varataan myös seurakuntavirastosta.

 

Vihkikeskustelu

 

Vihkikeskustelun tarkoituksena on suunnitella vihkitilaisuuden yksityiskohtia kuten vihkipuhetta, vihkikaavaa ja musiikkia. Kanttorin kanssa olla usein yhteydessä vielä erikseen. Musiikkia valitessa on hyvä pitää mielessään että kyseessä on jumalanpalvelus. Vihkiharjoitus voidaan tarvittaessa järjestää ennen vihkimistä.

 

Avioliittoon siunaaminen

 

Jos puolisoista toinen tai molemmat ei kuuluu kirkkoon, tapahtuu vihkiminen digi- ja väestötietovirastossa. Tässäkin tapauksessa pari voi halutessaan pyytää avioliiton siunaamista kirkossa varsinaisen vihkimisen jälkeen. Avioliittoon siunaamisen kaava muistuttaa varsinaista vihkikaavaa, paitsi että varsinaista vihkikysymystä ei esitetä, eikä sormuksia vaihdeta.

 

Häät

Ota yhteyttä

Seurakuntavirasto

Avoinna ma - to klo 9-12

Puh: (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-posti: inga.kansli@evl.fi

Osoite: Bollstantie 2 A (PL 5), 10211 Inkoo

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen