Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava.

Avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa joko ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä kirjepostitse pyynnön esteiden tutkinnasta (PDF, linkki avautuu uuteen välilehteen)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa, viimeistään 7 arkipäivää ennen vihkipäivää. Asia on kuitenkin hyvä hoitaa hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Toimitettu avioliiton esteiden tutkinta on voimassa 4 kk.

Mikäli kirkossa halutaan luettavan kuulutukset on siitä hyvä ilmoittaa seurakuntavirastoon noin viikkoa ennen.

Lue lisää avioliiton esteiden tutkinnasta – evl.fi

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Vihkiminen voidaan toimittaa myös esim. kotona tai juhlatilassa.