Nuorisotyö

Kirkon nuorisotyö kuuluu kirkon kasvatustehtävän alle.

 

Kirkko ajattelee, että kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Se on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä.

Tärkeää on että näemme ja kohtaamme ihmisen arvokkaana, Jumalan kuvaksi luotuna, juuri sellaisena kuin hän sillä hetkellä on. Jokaisella on oikeus kasvaa omana itsenään, oikeus kehittyä, kokea oppimisen iloa ja saada kasvuunsa kaiken tarvitsemansa tuen.

Kasvatus perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihmisen hengellisyys ei ole irrotettavissa ihmisen kokonaisuudesta, vaan se on kokonaisuus.  Se koostuu kaikesta mikä tekee meistä oman itsemme.

Nuorisotyö jaetaan osa-alueisiin, johon kuuluu varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö ja rippikoulun jälkeinen työ. Työtä on jaetulta sen monimuotoisuuden takia ja myös sen takia, että voisimme vastata parhaalla mahdollisella tavalla ikäryhmän tarpeisiin ja haasteisiin.

Inkoossa suomenkielisistä nuorisotyön toimintaa ovat erilaiset varhaisnuorten kerhot, rippikoulut, nuortenillat, nuorten erilaiset retket ja tapahtumat, yhteiset kaksikieliset toiminnat, nuorille suunnatut messut/jumalanpalvelukset, aamunavaukset koulussa ja mahdollisuus tulla keskustelemaan työntekijän kanssa.

Nuoret Rövassissa
Nuoret Rövassissa

Ota yhteyttä

 

Lotta Ahlfors

Vt. nuorisotyönohjaaja

puh. 050-498 9162

lotta.ahlfors@evl.fi