Vuonna 2024 Yhteisvastuu keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen

Yhteisvastuu auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. Vuonna 2024 kerätyt varat käytetään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän mahdollisuuksiensa tukemiseen HelsinkiMission, Suomen ev.lut. seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun avulla.

Apua kotimaan koulumaailmaan

Yhteisvastuu tarjoaa HelsinkiMission kanssa tukea kotimaan yksinäisille nuorille. Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.*

HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun ja osallistaa koko koulun – aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin ja jokaiseen lapseen ja nuoreen saakka. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineet ja keinot nuoren yksinäisyyden tunnistamisesta ja puheeksi otosta avun tarjontaan.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio pystyy myös mahdollistamaan ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea, jotta nuori voi käsitellä yksinäisyyteen liittyviä ajatuksia ja niiden yhteyttä tunteisiin ja käyttäytymiseen. Jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Koulutusta Ugandan pakolaisasutusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Ugandassa kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

Apu menee perille.

HelsinkiMissioLinkki avautuu uudessa välilehdessä

  • Noin 20 % tuotoista suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio.

Suomen ev.lut. seurakunnatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

  • Noin 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle monipuoliseen avustus- ja auttamistoimintaan.

Kirkon UlkomaanapuLinkki avautuu uudessa välilehdessä

  • Noin 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun.

*Tämä perustuu School to Belong -yksinäisyyskyselyyn. Lisätietoja osoitteesta www.helsinkimissio.fi/uutinen/school-to-belong-yksinaisyyskysely-2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Keräyksen  aloittaa Inkoossa kaksikielinen jumalanpalvelus Inkoon kirkossa sunnuntaina 4.2. klo 10. Keräys päättyy 31.12.2024.

Lahjoita!
Auttaa voit monella eri tapaa: osallistumalla seurakunnan tapahtumiin, liittymällä yhteisvastuukerääjien joukkoon tai lahjoittamalla rahaa suoraan  tillisiirrolla (viitenumero 305200) tai Mobile Paylla (69099), myös verkkolahjoituksena tehdyt lahjoitukset kerryttävät Inkoon seurakunnan keräystulosta, ja niistä osa ohjautuu paikalliseen avustamiseen.

MOBIILISTI: Inkoon seurakunnan Yhteisvastuun Mobile Pay -lahjoituksen numero on 69099

PANKIN kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja
OP FI14 5000 0120 2362 28.
Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi Inkoon seurakunnan viitenumero 305200 

Verkkopankkilahjoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta. Näin lahjoitukset kerryttävät suoraan Inkoon seurakunnan keräystulosta.

Lahjoita verkkopankkilahjoituksen kauttaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Muista lahjoitustavoista on kerrottu sivulla yhteisvastuu.fi/lahjoitaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Lue lisää sivulta Yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kiitos lahjoituksestasi!


Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

Yhteisvastuukeräys S-marketin edustalla