Seurakunnan korkein päättävä elin on kirkkovaltuusto. Valtuusto päättää seurakunnan talouden päälinjoista. Kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2022.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa, taloutta ja hallintoa. Kirkkoneuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Sen jäsenet valitsee kirkkovaltuusto.  Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kokoukset vuonna 2022

Kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 27.1.2022, 24.2.2022, 24.3.2022, 28.4.2022 ja 19.5.2022.

Kirkkovaltuuston kokoukset pidetään 3.3.2022 ja 5.5.2022.