Onnea perheenlisäyksen johdosta!

 

Kaste on ilojuhla

Kasteen kautta ihmisen, erityisesti lapsen, ja Jumalan välinen suhde kirkastuu. Jumala haluaa nähdä meidät lapsinaan, hänen kuvaksi luotuina ja hänelle kuuluvina. Jokainen syntyvä lapsi on ainutlaatuinen lahja Jumalalta. Sinulle, vanhempana, voi kaste toimia merkkinä siitä kiitollisuudesta, jota juuri tämän pienen ihmisen hoitaminen ja kasvattaminen sinussa herättää.

Kaste on sakramentti eli Jeesuksen asettama pyhä toimitus. Kaste on samalla myös muistutus siitä, kuinka Jeesus otti lapset syliinsä, asetti kätensä heidän yllensä, ja siunasi heidät. Tämä kertoo siitä, että lapset kuuluvat Jumalalle.

Kasteen kautta tulee lapsistanne seurakunnan jäseniä. Vanhemmat, kummit ja seurakunta kantavat yhdessä vastuun siitä, että lapsi oppii tuntemaan Jeesuksen ja kasvaa mukaan seurakunnan toimintaan. Kirkon näkökulmasta kristityissä perheissä syntyneiden lasten kaste tulisi tapahtua luonnollisesti. Kasteen yhteydessä on tärkeää, että vanhemmat lupaavat antaa lapselleen kristillisen kasvatuksen. Tämän takia kastekaavassa on vanhemmille osoitettu oma kysymyksensä tätä selventämässä.

Missä kastetilaisuus pidetään?

Kastetilaisuus voidaan järjestää yhdessä seurakunnan kirkoista, Inkoon kirkossa tai Degerbyn kirkossa. Kastetilaisuus voidaan myös järjestää seurakuntakodilla, Pappilassa tai kotona. Kastaa voidaan myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Jos näin tehdään, on seurakunta tilaisuudessa mukana ja se voi toivottaa uuden jäsenen tervetulleeksi seurakuntaan.

Kasteen toimittaa joku seurakunnan papeista tai muu pappi, johon vanhemmat ovat itse olleet yhteydessä. Jos vanhemmat valitsevat jonkun muun, kuin seurakunnan oman papin, voivat he hakea kastetodistuksen, kummikirjeet ja kastekynttilän seurakuntavirastosta etukäteen.

Kummit

Lapsi tarvitsee vähintään yhden kummin joka kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja on konfirmoitu.

Kastemekko

Seurakunnalla on kastemekko, jota saa lainata ja käyttää maksutta kastetilaisuudessa. Kastemekko varataan seurakuntavirastosta.

Kastekeskustelu

Kun vanhemmat ovat varanneet kastetilaisuuden, ottaa kasteen toimittava pappi yhteyttä siihen puhelinnumeroon, joka varauksessa on annettu, sopiakseen kastekeskustelusta. Kastekeskustelu voidaan käydä kotona tai seurakunnan tiloissa. Kastepapin kanssa keskustellaan kaikesta kasteeseen ja kastetilaisuuteen liittyvästä, kuten lapsen nimistä, laulettavista virsistä, musiikista ja lauluesityksistä, sekä kummeista.

Aikuiskaste

Usein ajatellaan, että vain pikkulapsia kastetaan, mutta myös vanhempia lapsia, nuoria ja aikuisia voidaan kastaa. Tämä edellyttää, että heitä ensin opetetaan kristillisen uskon perusteissa, esimerkiksi rippikoulun yhteydessä. Kirkko ei kuitenkaan kasta ketään uudestaan.
 

Käytännön neuvoja

  • Soita seurakuntavirastoon ja sovi kastepapista, ajankohdasta ja paikasta.
  • Ota kastekeskusteluun mukaan kotiin lähetetty lomake, johon merkitään lapsen nimi, kummit ja tiedot kastetilaisuudesta. Jos lapsi on rekisteröity ennen kastetta (esimerkiksi passin hakua varten), täytetään kastekeskustelussa toinen lomake, jonka myös saa seurakuntavirastosta.
  • Valitse kummit etukäteen ja varmista papilta tai seurakuntavirastosta, että he täyttävät vaaditut ehdot, jos olet asiasta epävarma.
  • Kun kasteen ajankohta on sovittu, ottaa kastepappi sinuun yhteyttä sopiakseen kastekeskustelusta. Tässä yhteydessä on hyvä esittää kaikki mielessä liikkuvat kysymykset.

Nimen valinta

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö on uudistunut vuoden 2019 alusta.

Uuden lain mukaan etunimiä voidaan antaa kolmen sijasta neljä ja sukunimiyhdistelmät sallitaan. Lapsen nimenantovelvoitetta koskeva määräaika on noussut, kahdesta kuukaudesta nykyiseen kolmeen kuukauteen.

Lisätietoja:
- Oikeusministeriön tiedote 12.2.2018
- Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi –esite
- Etu- ja sukunimilaki 946/2017

YouTube-video
Kaste

Ota yhteyttä

Seurakuntavirasto

Avoinna ma - to klo 9-12

Puh: (09) 2219 030

Telefax (09) 2961 212

E-posti: inga.kansli@evl.fi

Osoite: Bollstantie 2 A (PL 5), 10211 Inkoo

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastepuu

Vuodesta 2017 lähtien on Inkoon kirkossa ollut kastepuu. Puun tarkoituksena on kiinnittää huomiota kaikkiin seurakunnassa tapahtuviin kasteisiin ja iloita jokaisesta kastetusta. Jokaista uutta kastettua seurakuntalaista kohti ripustamme huoltajien suostumuksella, henkilön nimellä ja kastepäivällä varustetun lehden puuhun seuraavan jumalanpalveluksen yhteydessä.

Puu tyhjennetään kerran vuodessa järjestettävän perhejumalanpalveluksen yhteydessä. Silloin jokainen kastettu saa oman nimikkolehtensä itselleen ja puu alkaa kantamaan uutta satoa.

Kastepuu Inkoon kirkossa

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä