Jokaisella ihmisellä on oikeus rauhaan, laadukkaaseen koulutukseen ja kestävään toimeentuloon. Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on maailma, jossa yhteiskunnat ovat sopeutumiskykyisiä ja oikeudenmukaisia.

Työn pohjana on oikeusperustaisuus. Kirkon Ulkomaanavun toimintaa ohjaavat tasa-arvo, syrjimättömyys ja vastuullisuus. Kirkon Ulkomaanapu työskentelee sen eteen, että kaikkien ihmisten oikeus koulutukseenrauhaan ja toimeentuloon toteutuu.

Lue lisää Kirkon Ulkomaanavusta tästä.

tumma nainen puhuu mikrofonille