Miten käsittelemme henkilötietoja?

Inkoon seurakunta noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön asettamia velvollisuuksia rekisterinpitäjän velvollisuuksista. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon rekisteröityjen oikeudet.

Henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn periaatteet Inkoon seurakunnassa

 

Henkilötietoja voidaan rekisteröidä seuraavin perustein:

1. Lakisääteisen tehtävän hoitaminen, kuten jäsenrekisterin ylläpito ja hautatoimi, avioliittoon vihkiminen, kaste tai hautaan siunaaminen.

Henkilötietoja käytämme toiminnan varmistamiseksi. Kerättäviä henkilötietoja ovat: yhteystiedot, henkilötunnus, seurakuntajäsenyys ja perhesuhteet.

 

2. Sopimus, jolla henkilö ja seurakunta sopivat palvelun tuottamisesta ja sen laskuttamisesta

Palvelu voi olla esimerkiksi hautaoikeuden lunastus tai jatkaminen, haudanhoito, tilojen vuokraaminen tai jokin muu hinnaston tai tarjouksen mukaan laskutettava palvelu. Henkilötietoina käytämme yhteystietoja ja henkilötunnusta sopimuksen täyttämiseksi.

 

3. Henkilö ilmoittautuu johonkin tilaisuuteen, retkelle, leirille, kerhoon tai muuhun ilmoittautumista vaativaan toimintaan.

Henkilötietoja käytämme ylläpitääksemme osallistujalistaa, retken / leirin turvallisuuden takaamiseksi sekä mahdollisesti laskutusta varten. Kerättäviä henkilötietoja ovat: yhteystiedot (tarvittaessa myös huoltajan tiedot), allergiat ja muut henkilön terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tiedot.

 

4. Diakoniatoimen hoito, esimerkiksi avustuksen hakeminen ja käsittely

Henkilötietoja käytämme päätöksenteossa. Kerättäviä henkilötietoja ovat: yhteystiedot, tarvittaessa tiedot taloudellisesta tilanteesta ja elämäntilanteesta, ajanvaraukset, asiakaskäynnit ja muut tiedot, joita tarvitaan henkilön tukemiseksi ja auttamiseksi.

 

5. Vapaaehtoistyötä tekevät ja luottamushenkilöt

Vapaaehtois- ja luottamushenkilörekisteriin kirjataan yhteystiedot ja mahdolliset palkkion tai korvauksen maksamiseen liittyvät tili- ja henkilötiedot.

 

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan rekisteröidyllä on oikeus virheettömiin henkilötietoihin, oikeus oikaista ja muuttaa virheelliset tiedot, oikeus vaatia tulla unohdetuksi (henkilötietojen poisto), oikeus saada tietää henkilötietojen käyttö, oikeus tietää käytetäänkö hänen henkilötietojaan profiloinnin tai automaattisen päätöksenteon tukena sekä oikeus tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei.

Emme käytä henkilötietojen profilointia, automaattista päätöksentekoa tai myy henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisterinpitäjä

Inkoon seurakunta
Osoite: Bollstantie 2 A, 10210 Inkoo
Puhelin: 09-2219 030
Sähköposti: inga.kansli@evl.fi


Tietosuojavastaava

Rannikon IT-keskuksen tietosuojavastaava Rauno Saarnio
Sähköposti: gdpr.kustensit@evl.fi 
Puhelin: 040 310 0467
Osoite: Ebba Brahen Puistikko 2, 68600 Pietarsaari

 

Tälle verkkosivulle on koottu tieto henkilötietojen käsittelystä Inkoon seurakunnassa, sekä tietosuojaselosteet Lukkaripohjaisille verkkosivuille ja verkkopalvelulle evl.fi.

Inkoon kirkon kattoholvi