Uutislistaukseen

Tom Hellsten-0.jpg Tom Hellsten

Päivän saarna, 6. s. pääsiäisestä

24.5.2020 09.50

Tarvitsemme Pyhää henkeä enemmän kuin mitään muuta, jotta hengellisestä elämästä tulisi sitä mitä se tulisi olla. Ilman osallisuutta pyhään henkeen jäämme paitsi sitä tärkeintä joka tekee meidän jumalansuhteesta toimivan kokonaisuuden.  Pyhä henki antaa meille voimaa, rakkautta ja toimii liikkeelle lähtevänä inspiraationa. Ilman sitä emme voi elää kristillistä elämää.  On helpompi huomata hengen osuus ja rooli kuin hän puuttuu meidän arjesta. Silloin koemme voimattomuutta, aikaansaamattomuutta ja tylsyyttä.

Ei ole sattuma että vietämme pääsiäistä ja helluntaita keväällä. Silloin auttaa meitä luonto ja kaikki mitä luonnossa tapahtuu ymmärtämään Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Koemme uutta inspiraatiota, olemme täynnä intoa tehdä uutta ja jaksamme aivan eri tavalla kuin muina vuodenaikoina. Se on hyvä muistutus meille siitä, mitä Pyhä henki pystyy antamaan meille. Äsken mainitut asiat vaikuttavat huokuttelevilta. Mutta miten on mahdollista kokea tämän voiman minkä Pyhä henki antaa?  Lyhyt vastaus tähän on, että pyytävälle annetaan. Pitempi vastaus on että täytyy pyytää uudellen ja uudellen ja lukea mitä Jeesus sanoo pyhästä hengestä, ja tällä tavalla oppia elämään Pyhän hengen kanssa, ja vuorovaikutuksessa raamatun oppien ja oman todellisuuden kanssa.

Ett gammalt ordspråk säger att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. När det talas om den Helige Ande i Bibeln så talas det om att vänta på honom. Det är ämnet för denna söndag. Att vänta handlar om att förbereda sig. Det blir nödvändigt för att vi skall kunna ta emot Anden. I vår digitala tid blir vårt tänkesätt lätt förvridet så att vi tänker att allt kan fås genom ett klick på en knapp. Ingenting behöver förberedas utan allt kan ske genast. Nära ihopkopplat med detta är att vi får allt färdigt serverat och lätt att ta till sig. Det är inte sagt att det gäller då vi skall ta emot den Helige Ande. Då Jesus säger att vi skall vänta, betyder att vi först skall tänka efter om vi verkligen vill ha och behöver. Om vi gör det, har vi också tid att vänta. Då vi väntar har vi tid att ta reda på villkoren. Om vi vill ha del av Anden i vårt liv, dess tilltal och ledning, måste vi acceptera att Anden kan göra ändringar i vårt liv. Att ta emot Anden betyder att acceptera att lyda Andens tilltal och att inrätta sitt liv så att Anden får bestämma. Om vi inte vill det, skall vi inte be om att få den Helige Ande. Detsamma gäller Guds välsignelse. Vi skall inte be om hans välsignelse om vi inte är beredda att leva efter hans vilja, för då har han svårt att välsigna oss. Så har vi tid att vänta, tänka efter, men också att längta efter. Vi har ett starkt behov av det Anden vill ge med allt det nya och kraftfulla som det för med sig. Den längtan skall vi ge uttryck för i vår bön.

Tom Hellsten, församlingspastor/seurakuntapastori