Ilmoittautuminen rippikouluun 2022 

Täytä lomake huolellisesti, erityisesti kohta  Sairaudet / allergiat / erityistarpeet tai muuta. Tiedot tulevat ainoastaan ohjaajien tietoon. Huomioi myös, että seurakunta päättää lopullisesta ryhmäjaosta.  Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.11.2021

Henkilötietojen käsittely

Rippikoulun toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Ilmoitettu ja hänen huoltajansa antavat ilmoittautumisen yhteydessä suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käytetään Inkoon seurakunnan rippikoulun suunnitteluun, toteutukseen ja rekisteröintiin. Kerättyjä tietoja käsitellään seurakunnan tietosuoja-asetusten mukaisesti ja kerätyt tiedot tullaan poistamaan rippikouluun osallistumisvuoden päätteeksi. Henkilötietoja ei anneta ulkopuolisille.

 

Kuulun Inkoon seurakuntaan
1. toive rippikouluryhmästä
2. toive rippikouluryhmästä