Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”


Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Keräyksen  aloittaa kaksikielinen nuorten jumalanpalvelus Inkoon kirkossa sunnuntaina 19.2. klo 10. Keräys päättyy 31.12.2023.

Lahjoita!
Auttaa voit monella eri tapaa: osallistumalla seurakunnan tapahtumiin, liittymällä yhteisvastuukerääjien joukkoon tai lahjoittamalla rahaa suoraan  tillisiirrolla (viitenumero 305200) tai Mobile Paylla (69099), myös verkkolahjoituksena tehdyt lahjoitukset kerryttävät Inkoon seurakunnan keräystulosta, ja niistä osa ohjautuu paikalliseen avustamiseen.

MOBIILISTI: Inkoon seurakunnan Yhteisvastuun Mobile Pay -lahjoituksen numero on 69099

PANKIN kautta lahjoitettaessa Yhteisvastuun tilit ovat:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja
OP FI14 5000 0120 2362 28.
Jos lahjoitat pankin kautta, lisää lahjoitukseesi Inkoon seurakunnan viitenumero 305200 

Verkkopankkilahjoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta. Näin lahjoitukset kerryttävät suoraan Inkoon seurakunnan keräystulosta.

Lahjoita verkkopankkilahjoituksen kautta

Muista lahjoitustavoista on kerrottu sivulla yhteisvastuu.fi/lahjoita 

Lue lisää sivulta Yhteisvastuu.fi

Kiitos lahjoituksestasi!


Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.
 

 

22.09.2022

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan. Konkreettisesti keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-O-toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Kumpaankin menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen. Toiminta on konkreetista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen välisiä konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä. Katastrofirahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

N. 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan.
N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 5.2.2023. Yhteisvastuu-piispana 2023 toimii Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja keräyksen suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

yhteisvastuu.fi

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen
Lipaskeräys Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Inkoon S-marketin edustalla