Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022. 

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi. Uraauurtava verkossa tapahtuvan etsivän nuorisotyön toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Yhteensä neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa näistä nuoria ja naisia – ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan saralla.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

Lahjoita!

Auttaa voit lahjoittamalla rahaa. Inkoon seurakunnan viitenumeroa  (305200) käyttämällä, verkkolinkkimme tai Mobile Pay -numeromme kautta tehdyt lahjoitukset kerryttävät Inkoon seurakunnan keräystulosta, ja niistä osa (20 %) ohjautuu paikalliseen avustamiseen.

VERKKOPANKISSA: Inkoon seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen linkin kautta: yhteisvastuu.fi/inkoo 

MOBIILISTI: Inkoon seurakunnan Yhteisvastuun Mobile Pay -lahjoituksen numero on 69099

Keräystilit

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki: FI14 5000 0120 2362 28

Käyttämällä Inkoon seurakunnan viitenumeroa 20 % tuotosta jää Inkoon seurakuntaan, Inkoon seurakunnan viitenumero on 305200.

Muut lahjoitustavat

Muista lahjoitustavoista on kerrottu sivulla yhteisvastuu.fi/lahjoitaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (linkki)

Apu ohjataan tarvitseville

Yhteisvastuun tuotosta 40 prosenttia jää Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään omassa seurakunnassamme taloudellisessa ahdingossa olevien ikäihmisten tukeviin toimiin. Toinen puoli jaetaan Kirkon diakoniarahastolle ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle ikäihmisten digitaalisia taitoja kehittävään kurssitoimintaan. 60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon ulkomaanavunLinkki avautuu uudessa välilehdessä (linkki) katastrofirahaston kautta.

Lue lisää sivulta Yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisvastuukeräys 2022
Yhteisvastuu logo - sydän

Osallistu sinäkin keräykseen, jolla autetaan tänä vuonna koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Voit laittaa lahjoituksesi yhteisvastuulippaaseen seuraavissa Inkoon liikkeissä: K-market Lantis, Inkoon S-market, Kodin Tavaratalo ja Inkoon Apteekki.